Банкеръ Daily

Новини

ДО 23 АПРИЛ ОБЛИГАЦИИТЕ НА ЕТАП АДРЕС СА С ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Етап Адрес АД - София (9JIA), с ISIN код – BG2100012066, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 23 април (четвъртък).
Поердното плащане е насрочено за 8 май, като купонът е в размер на 7.325 на сто на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 27 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във