Банкеръ Daily

Новини

До 22 октомври книжата на Ти Би Ай Кредит са с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Ти Би Ай Кредит ЕАД - София (A27D), с ISIN код - BG2100025084, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 22 октомври (петък).
Поредното плащане е насрочено за 29 октомври, като купонът е равен на 8% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 26 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във