Банкеръ Daily

Новини

ДО 22 ЮЛИ ОБЛИГАЦИИТЕ НА АУТОБОХЕМИЯ СА С ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от АутоБохемия АД - София, на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и на част от главницата (амортизация), е 22 юли (вторник).
Съответните плащания по емисията, с ISIN код BG2100012041, са на 29 юли. Купонът е в размер на 6-месечния EURIBOR + 1.75 на сто. Общият размер на плащането по главницата е 666 660 евро, като за всяка облигация се полагат по 333.33 евро.
Право на плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 24 юли тази година, а последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане, е 22 юли.
След 29 юли лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 1 333 340 евро, а сделки на борсата, сключени след 22 юли, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 666.67 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във