Банкеръ Daily

Новини

До 21 май облигациите на Община Стара Загора дават право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Община Стара Загора (A21A), с ISIN код – BG2100010052, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 21 май (петък).
Самото плащане ще бъде на 31 май, а купонът е равен на 6% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 26 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във