Банкеръ Daily

Новини

До 2012 г. административната тежест трябва да намалее с 20%

До 2012 г. административната тежест трябва да намалее с 20%. Кабинетът възложи на междуведомствена работна група в срок от три месеца да внесе в Министерския съвет план за действие, който да включва конкретни предложения, отговорните институции и сроковете за изпълнение на набелязаната цел, съобщиха от правителствения пресцентър.
През 2006 г. Европейската комисия стартира Програма за намаляване на ненужната административна тежест от съществуващото законово устройство в ЕС. Общностната цел е до края на 2012 г. тя да се понижи с 25%.
ЕК е определила 13 приоритетни области към които трябва да се насочат усилията за намаляване на административния товар. Това са: дружествено право, фармацевтично и данъчно законодателство, работна среда, статистика, земеделие, безопасност на храните, транспорт, рибарство, финансови услуги, околна среда, политика на сближаване и обществени поръчки.
Принципите, на които се основава процесът на намаляване на административната тежест, са:
- ограничаване обема на изискванията за докладване до минималните нива, необходими за съобразяване с отделните законодателни цели и изравняване на честотата на подаване на сведения в различните сродни законови актове там, където е възможно;
- елиминиране на припокриванията и повторенията, когато едно и също задължение за информиране се изисква няколко пъти по различни канали;
- подаване на сведения по електронен път там, където в момента се изисква информация на хартиен носител;
- въвеждане на прагове за задължения за информиране, като те се ограничават по отношение на малките и средните предприятия, където е възможно, или се разчита на подаване на информация по образец и др.
Прегледът, направен досега от междуведомствената работна група, създадена през 2007 г., сочи, че от около 360 закона и кодекса, 128 имат отношение към административната тежест. От тях 17 въвеждат единствено изисквания на европейското законодателство, а 33 - само национални регламенти. Останалите 78 съдържат както национални, така и европейски изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във