Банкеръ Daily

Новини

ДО 20% РЪСТ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ У НАС В КРАЯ НА МАРТ

Международната компания - лидер в управлението на кредитния риск Кофас (Coface) свали кредитния рейтинг на България от А4v на B, с което официално отчете повишаването на бизнес риска в страната. Така България става една от 47-те държави, чиито оценки бяха понижени заради последиците от световната финансова криза. Предишната актуализация на рейтинга от А4 на А4v бе направена през 2008 г., когато Кофас постави България в списъка на държави с негативна тенденция и специално наблюдение.
Кофас е една от международните организации, които изготвят рейтинги на държавите, като наблюдават постоянно развитието на икономиките им. Експертите на компанията следят нивата на кредитния риск в 155 страни в света и рейтингът им отразява тенденциите в три основни насоки: бизнес климат, икономически и финансови перспективи и фирмено поведение на плащане. Класификацията е в седем нива - А1, А2, А3, А4, В, С и D в посока увеличаване на риска.
България очаквано е сред страните с намален кредитен рейтинг, защото беше отчетено повишаване на уязвимостта й от външния икономически шок. Тази промяна на рейтинга е предвидима и не бива да ни стряска. Макар и привнесена за България, от началото на годината световната икономическа криза вече има своите реални проявления у нас и просрочията при плащане видимо се увеличиха. Силната ни зависимост от външни фактори и чуждестранни инвестиции, както и затрудненията в експортно-ориентираните сектори, също доведоха до увеличаване на бизнес риска, обясни мотивите за оценката Камелия Попова, управител на Кофас България.
Анализите на Кофас показват, че към края на миналата година глобалната криза все още не оказва пряко въздействие върху България. Дотогава не се наблюдаваха и реално влошаване на тендециите при плащанията у нас, както и сериозно увеличаване на междуфирмената задлъжнялост. Към края на първото тримесечие на тази година обаче експертите на компанията отчитат между 10 и 20% увеличение на просрочените вземания в България. Най-силно засегнати са обичайните високорискови отрасли като строителство и селско стопанство. В строителството ръстът на просрочията е над 50% спрямо същия период на миналата година. Традиционно стабилните, предимно експортно-ориентирани отрасли като текстил и метали, обаче също са сериозно засегнати от драстично влошената конюнктура на международните пазари. Причините за това са намаляване на поръчките, спад на цените в световен мащаб и нестабилно финансово положение на техни традиционни партньори в чужбина, обясни още Камелия Попова.
В световен мащаб експертите на Кофас отчитат над 50% увеличение на лошите плащания за 2008 година. Световната криза води до влошаване на бизнес климата в десетки държави и води до промяна на кредитните им рейтинги. Негативна актуализация понася не само България, но и всички държави от Западна и Централна Европа, както и развиващите се пазари в източната част на Стария континент. Аналогична промяна от А4v на B Кофас отсъди и за Румъния.
Последните анализи на Кофас предвиждат, че пикът на финановата криза вероятно ще бъде достигнат през първата половина на 2009 година. Експертите не се отказват от прогнозата си за обрат в положителна посока след юли, когато се очаква низходящата тенденция в световната икономика да спре. Първите категорични признаци на подобрение в световен мащаб от агенцията предвиждат за началото на 2010 година.
Кофас България е част от международната мрежа на COFACE - световен лидер в информацията и управлението на вземания, кредитното застраховане и факторинга. Дъщерното дружество има успешен опит в управлението на кредитния риск, като от 1994 г. насам се доказа като пазарен лидер в България и Централна и Източна Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във