Банкеръ Daily

Новини

До 20 май книжата на ФЕЕИ - София са с право на плащане по главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадени от Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София (6EEA), с ISIN код BG2100041065, е 20 май (четвъртък).
Самото плащане ще бъде на 27 май. Общият му размер е за 750 хил. евро, а за една облигация - 250 евро.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 24 май.
След 27 май, лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 2.250 млн. евро.
Сделки на БФБ-София, сключени след 20 май, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 750 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във