Банкеръ Daily

Новини

До 18 март книжата на Евролизинг - Пловдив дават право на плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисия облигации, издадена от Евролизинг ЕАД - Пловдив (E4LA), с ISIN код BG2100025076, е 18 март (петък).
Амортизацията ще се плаща на 24 март. Общият й размер е 250 хил. евро, а за една облигация - 250 евро.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 21 март.
След 24 март лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 750 хил. евро.
Сделки на БФБ-София, сключени след 18 март, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 750 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във