Банкеръ Daily

Новини

До 18 май книжата на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ се продават с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София (6EEA), с ISIN код – BG2100041065, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 18 май (сряда).
Самото плащане ще бъде на 27 май, като купонът е равен на 7.625% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 20 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във