Банкеръ Daily

Новини

До 18 юли облигациите на Б.Л. Лизинг се купуват с право ан лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Б.Л. Лизинг АД - София (9FBC), с ISIN код – BG2100017081, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 18 юли (понеделник).
Самото плащане ще бъде на 23 юли, а купонът е равен на тримесечния EURIBOR + 3.25% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 20 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във