Банкеръ Daily

Новини

До 17 септември книжата на Евролийз Ауто са с право на плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто АД - София (9K2E), с ISIN код BG2100027072, е 17 септември (петък).
Амортизацията ще бъде на 27 септември. Общият размер на плащането е в размер на 1.250 млн. евро, а за една облигация - 125 евро.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 21 септември.
След 27 септември, лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 5 млн. евро.
Сделки на борсата, сключени след 17 септември, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 500 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във