Банкеръ Daily

Новини

До 16 май се подаване на годишни данъчни декларации без санкции за изпълнение на индивидуални млечни квоти

На 16 май изтича срокът за подаване на годишни данъчни декларации без санкции за изпълнение на индивидуални млечни квоти за директните продажби и доставки от производителите и одобрените изкупвачи за отчитане на изтеклата квотна година. Това съобщиха от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Тази година срокът е удължен с един ден, тъй като 15 май беше почивен ден. Годишните декларации и необходимите документи се подават в Областните дирекции на фонда по постоянна адресна регистрация на физически лица и според търговската регистрация за юридическите лица.
Производител на краве мляко, който притежава индивидуална млечна квота за директни продажби и не е подал до 15 май годишна декларация за продаденото краве мляко, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв. В случай че производителят е юридическо лице, имуществената санкция е в размер от 300 до 10 000 лв.
Одобрен изкупвач, който не подаде до 15 май годишна декларация за изкупеното краве мляко, се наказва със санкция в размер от 300 до 10 000 лв.
До 30 ноември 2011 г. продължава приемът и на заявления за превръщане на индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки и обратно, като се превръща само нереализираната квота. Промените ще важат за новата 2011/2012 квотна година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във