Банкеръ Daily

Новини

До 16 юни се подават офертите в конкурсите за инвестиционен посредник за продажбата на миноритарните пакети на ЧЕЗ и ЕВН

Десет фирми закупиха документация за участие в конкурса за инвестиционен посредник за продажбата на 63 624 акции, представляващи 33% от капитала на ЧЕЗ Разпределение България АД, София и 1 650 акции, или 33% от ЧЕЗ Електро България АД, София.
До изтичането на крайния срок конкурсна документация закупиха: Булброкърс ЕАД, Капман АД, Първа финансова брокерска къща ООД, Обединена българска банка АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Бенч Марк Финанс АД, Централна кооперативна банка АД, Елана Трейдинг АД, Юг Маркет АД и Уникредит Булбанк АД.
Общо девет са фирмите, които купиха документация за участие в конкурса за инвестиционен посредник за продажбата 51 612 акции (33% от капитала) на ЕВН България Електроразпределение АД, Пловдив и 62 106 акции (33%) от капитала на ЕВН България Електроснабдяване АД, Пловдив.
Това са: Булброкърс ЕАД, Капман АД, Първа финансова брокерска къща ООД, Обединена българска банка АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Централна кооперативна банка АД, Елана Трейдинг АД, Юг Маркет АД и Уникредит Булбанк АД.
До 14 часа на 16 юни кандидатите, участващи в конкурсите за инвестиционни посредници, ще могат да подават офертите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във