Банкеръ Daily

Новини

ДО 16 АПРИЛ СЕ ЗАПИСВАТ НОВИТЕ АКЦИИ НА ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД

До 16 април (четвъртък) продължава процедурата за записване на акции от увеличението на капитала на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София (5CK). Броят на предложени за записване книжа е 427 193, а съотношението между издадените права и новите акции е 1 към 0.6572.
Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 0.6572.
Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 214 хил. бр. нови акции.
Борсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е инвестиционния посредник ТБ Централна кооперативна банка АД.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции към 6 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във