Банкеръ Daily

Новини

До 15 септември книжата на Уеб Медия Груп дават право на плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадени от Уеб Медия Груп АД - София (45WA), с ISIN код BG2100006084, е 15 септември (сряда).
Датата на плащане е 19 септември. Общата му сума възлиза на 60 хил. лв., а за една облигация - 48 лева.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 17 септември.
Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане, е 15 септември.
След 19 септември лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 1.140 млн. лева.
Сделки на борсата, сключени след 15 септември, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 912 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във