Банкеръ Daily

Новини

До 15 септември книжата на Уеб Медия Груп дават право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Уеб Медия Груп АД - София (45WA), с ISIN код – BG2100006084, на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 15 септември (сряда).
Самото плащане ще бъде на 19 септември, а купонът е равен на 8.25% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 17 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във