Банкеръ Daily

Новини

До 15 март книжата на Евролийз Ауто са с право на плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадена от Евролийз Ауто АД - София (9K2D), с ISIN код BG2100026074, е 15 март (вторник).
Датата за плащане на амортизацията е 21 март. Общият му размер възлиза на 1.25 млн. евро, а за една облигация - 250 евро.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 17 март.
След 21 март лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 3.75 млн. евро.
Сделки на борсата, сключени след 15 март, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 750 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във