Банкеръ Daily

Новини

ДО 13 АПРИЛ ОБЛИГАЦИИТЕ НА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ СА С ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Еврохолд България АД - София (4EHA), с ISIN код – BG2100030076, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 13 април (понеделник).
Самото плащане е насрочено за 25 април. Купонът е в размер на шестмесечния EURIBOR + 3.65 процента.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 15 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във