Банкеръ Daily

Новини

ДО 12 ОКТОМВРИ УВЕЛИЧАВАТ НА КАПИТАЛА НА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ

Крайната дата за записване на акции от първичното увеличение на капитала на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ е 12 октомври 2006 година. С решение на учредителното събрание на акционерите, дружеството със специална инвестиционна цел предложи за записване нови 150 хил. броят акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка.
ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, което е 100% собственост на Химимпорт АД, притежава 70% от капитала, а ЗАД Армеец е с 30% дял.
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ ще се инвестира във вземания по банкови кредити, лизингови договори, както и вземания от физически и юридически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във