Банкеръ Daily

Новини

ДО 12 ОКТОМВРИ СЕ ЗАПИСВАТ АКЦИИ ОТ ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ

Крайна дата за записване на акции от първоначалното увеличение на капитала на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ е 12 октомври. С решение на учредителното събрание на акционерите дружеството със специална инвестиционна цел предлага за записване 150 хил. броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка. В резултат капиталът ще достигне 650 хил. лева.
Дружеството ще развива дейност предимно на територията на Варна и София, като тя ще е свързана с проектиране, строителство и обзавеждане на сгради, посредничество и сделки с недвижими имоти.
ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, което е 100% собственост на Химимпорт, притежава 70% от капитала, а ЗАД Армеец, като институционален инвеститор е с 30% дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във