Банкеръ Daily

Новини

До 12 май се набират проектни предложения по програмата „Интелигентна енергия – Европа 2011

До 12 май ще се набират проектни предложения за финансиране по прогамата на ЕС „Интелигентна енергия – Европа 2011. Това съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката През тази година бюджетът на програмата е 67 млн. евро. Чрез нея могат да се финансират неинвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и устойчивия транспорт.
Програма „Интелигентна Енергия – Европа е основният инструмент на европейско равнище за подпомагане премахването на нетехнологични бариери и за принос към сигурността, устойчивостта и конкурентноспособността на европейската енергийна система.
Със средства от програмата могат да се съфинансират до 75% от общите приемливи разходи по проекта. Изключение от това правило прави само новата инициатива, насочена към разработване и прилагане на национални схеми за квалификация на кадри в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в строителния сектор. Съфинансирането за нея е до 90% от общите приемливи разходи. Националното предложение за участие в тази инициатива ще се координира от Агенцията по енергийна ефективност.
Максималният срок за изпълнение на проектите, съфинансирани от „Интелигентна Енергия – Европа е 36 месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във