Банкеръ Daily

Новини

До 11 октомври книжата на Евролийз Ауто дават право на плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто АД - София (9K2B), с ISIN код BG2100008072, е 11 октомври (понеделник).
Датата на амортизацията е 16 октомври. Общият размер на плащането възлиза на 625 хил. евро, за една облигация - 125 евро.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 13 октомври.
След 16 октомври, лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 3.750 млн. евро.
Сделки на борсата, сключени след 11 октомври, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 750 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във