Банкеръ Daily

Новини

ДО 11 МАЙ ОБЛИГАЦИИТЕ НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ДАВАТ ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Поредното лихвено плащане по емисията облигации, издадени от Зърнени храни България АД - София (A31A), с ISIN код – BG2100035059, е насрочено за 11 май (понеделник).
Купонът е в размер на шестмесечния EURIBOR + 6 на сто.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 8 май.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от Зърнени храни България АД на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, беше на 30 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във