Банкеръ Daily

Новини

До 11 май книжата на Зърнени храни България - Фарин дават право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Зърнени храни България - Фарин АД - Добрич (9KDA), с ISIN код - BG2100015069, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 11 май (вторник).
Самото плащане ще бъде на 17 май, а купонът е равен на шестмесечния EURIBOR + 3.25% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 13 май.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство, изкупуване, съхранение, преработка и продажба на селскостопанска продукция, както и разкриване на собствена магазинна мрежа за продажба на промишлени и хранителни стоки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във