Банкеръ Daily

Новини

До 11 юли облигациите на Евролийз Ауто се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Евролийз Ауто АД - София (9K2B), с ISIN код – BG2100008072, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 11 юли (понеделник).
Самото плащане е насрочено за 16 юли, като купонът е равен на тримесечния EURIBOR + 2.75% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 13 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във