Банкеръ Daily

Новини

До 10 март книжата на Хелт енд уелнес се търгуват с право на лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Хелт енд уелнес АДСИЦ - София (4H8C), с ISIN код – BG2100005094, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 10 март (четвъртък).
Самото плащане ще бъде на 17 март, като купонът е равен на 8.5% на годишна база.
Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 14 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във