Банкеръ Daily

Новини

До 10 февруари книжата на Руно-Казанлък са с право на плащане на част от главницата

Последната дата за сключване на сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисия облигации, издадени от Руно-Казанлък АД - Казанлък (A1FA), с ISIN код BG2100017040, е 10 февруари (четвъртък).
Датата на амортизацията е 17 февруари. Общият размер на плащането възлиза на 484 568 евро, а за една облигация - 48.4568 евро.
Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 14 февруари.
След 17 февруари лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 484 568 евро.
Сделки на борсата, сключени след 10 февруари, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 48.4568 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във