Банкеръ Daily

Новини

ДО 1 ОКТОМВРИ ОБЛИГАЦИИТЕ НА АРКУС СА С ПРАВО НА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Аркус АД - Лясковец (57YA), на БФБ-София, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 1 октомври (сряда).
Самото плащане по емисията с ISIN код – BG2100029078 е на 10 октомври.
Купонът е в размер на 8.25%, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 3 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във