Банкеръ Daily

Новини

ДО 1 ЮЛИ АКЦИИТЕ НА АКБ КОРПОРАЦИЯ ДАВАТ ПРАВО НА ГЛАС

Поради липса на кворум, свиканото от АКБ Корпорация ХАД - София общо събрание на акционерите на 30 юни, не се е провело.
Във връзка и въз основа на публикуваната покана в Държавен вестник то ще се състои на 17 юли на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на бившия приватизационен фонд на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 1 юли (сряда).

Facebook logo
Бъдете с нас и във