Банкеръ Daily

Новини

Днес започва Годишната среща за оценка на дейността на Програма Младежта в действие и ЕВРОДЕСК

На 30 март (сряда) в 13 часа в Централния военен клуб министър Сергей Игнатов ще открие Годишна среща за оценка на дейността на Програма Младежта в действие и ЕВРОДЕСК, която се организира от Националния център Европейски младежки програми и инициативи (НЦЕМПИ) към Министерството на образованието, младежта и науката. Информацията е от пресцентъра на министерството.
Програма Младежта в действие с период на действие 2007-2013 г. осигурява възможности за младите хора за натрупване на знания и умения чрез неформално образование, като следва приоритетите, заложени от Европейската комисия.
Програмата е структурирана в пет основни дейности: Младежта на Европа,
Европейска доброволческа служба, Младежта на света, Младежки работници и поддържащи дейности и Подкрепа на за европейско сътрудничество в младежката сфера.
Възрастовата граница на участващите млади хора е от 13 до 30 години.
За 2007 г. усвояемостта на средствата по Програма Младежта в действие е 86%, за 2008 г. – 97%, за 2009г. – 88.8%, а за 2010 г. усвояемостта е 100 процента.
Съгласно сключените договори с Еврокомисията (на обща стойност от 8 345 373 евро) са били разпределени 7 696 723 евро (15 053 481.75 лв.) за реализиране на дейности по проекти и обучения в рамките на юни 2007 до декември 2010 г., като по договора за 2010 г. предстоят още обучения. Участие в тези дейности/проекти са взели над 17 хил. младежи.
Евродеск е най-голямата Европейска информационно-консултантска мрежа, предназначена да обслужва млади хора и младежки работници в цяла Европа. Създадена по препоръка на Европейската комисия, Евродеск предоставя актуална информация относно възможностите за доброволческа служба, работа, обучение, пътуване, състезания, конкурси и други алтернативи за прекарване свободното време на младите хора. В България Евродеск работи като формална част от НЦЕМПИ и програма Младежта в действие и се администрира от НЦЕМПИ. Националната Евродеск мрежа обхваща 28 регионални точки в цялата страна, които включват както общински, така и неправителствени организации.
За дейността на програма Евродеск са изразходвани 252 211 евро за четирите години, като 106 192 евро е държавното съфинансиране за програмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във