Банкеръ Daily

Новини

ДНЕС ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ

Световната общественост отбелязва Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия. Целта е правителствата, бизнеса и гражданите да се поучат от предизвикателствата, пред които ни изправя природата през последното десетилетие, и да се обърне внимание на обучението и изграждането на системи за ранно оповестяване, добавят от Министерството на извънредните ситуации.
Министерството ще отбележи Международния ден с представянето на Книга на учителя за обучение за защита при бедствия и аварии. Книгата е резултат от успешно финализирания проект Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България, реализиран в партньорство между МИС, Министерство на образованието и науката и Програмата на ООН за развитие.
Книгата е предназначена за трите етапа на образование - начален, прогимназиален и гимназиален. Методологията включва разработки на нови, интерактивни и интеграционни методи на обучение, чиято цел е да повишат привлекателността и качеството на учебния процес и да повишат интереса на учениците. В материалите е акцентирано върху засилване на практическата приложимост на обучението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във