Банкеръ Daily

Новини

ДНЕС ИЗТИЧА СРОКЪТ, В КОЙТО ОРЕШАРСКИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ ДОКЛАДА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

Днес изтича срокът, в който министърът на финансите трябва да изготви годишен доклад за предоставените държавни помощи в България за предходната година. Докладът, който трябва да бъде предоставен на Народното събрание, Министерския съвет и Европейската комисия, се изготвя съгласно Закона за държавните помощи, който е в сила 1 януари 2007 г. - деня на присъединяване на страната ни към Европейския съюз .
Днес е и срока, до който първостепенните разпоредители с бюджетни средства трябва да представят на министъра на финансите предложения за намаляване на разходите по бюджетите им за настоящата година, предаде БНТ. Мерките са предвидени по Постановление за ограничаване на нелихвените разходи в бюджетните предприятия, прието на 11 юни от Министерския съвет. Целта е стабилизиране на фиска в условията на глобалната финансова и икономическа криза и реализиране на приоритетните политики.
Днес изтича и срока за подаване от предприятията в Службите по регистрация на Агенцията по вписванията на годишния финансов и консолидирания финансов отчет, както и на годишните доклади за дейността. Ако документите бъдат внесени по електронен път с универсален електронен подпис, се плаща с 30 процента по-малко.

Facebook logo
Бъдете с нас и във