Банкеръ Daily

Новини

Днес Евролийз Ауто плати 1.4 млн. евро лихви и главница по издадената емисията облигации

На 21 март 2011 г. Евролийз Ауто АД, част от икономическата група Еврохолд България АД, извърши лихвено и главнично плащане по облигационна емисия с ISIN: BG2100026074 в размер на 1.4 млн. евро, съобщиха от фирмата.
Дружеството е емитент на пет облигационни емисии с цел финансиране на основната си дейност - лизинг на леки и лекотоварни автомобили, с водещи мениджъри ОББ, Юробанк И Еф Джи България, Райфайзенбанк и Евро-Финанс. Общата сума на издадените от компанията облигационни емисии е в размер на 28 млн. евро, като остатъчната главница към момента възлиза на около 50% от размера на първоначално емитирания дълг. Сумата на направените погашения само през последните 15 месеца надхвърля 10 млн. евро.
Вследствие на нарасналите продажби на автомобилните марки в портфолиото на Авто Юнион, както и с оглед възстановяването на лизинговия пазар в страната през последните месеци, компанията активно усвоява договорените до момента кредитни линии от ЕБВР (ко-финансираща банка Уникредит Булбанк) и местни търговски банки. Дружеството работи и по осигуряването на нови възможности за финансиране при по-атрактивни лихвени нива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във