Банкеръ Daily

Новини

ДНЕС Е СВЕТОВНИЯТ ДЕН СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБА С ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Днес Световният ден срещу злоупотребата с възрастни хора. От Националната федерация на възрастните хора НФВХ към КНСБ посочват, че злоупотребата с възрастни може да има различни форми - физическо, психологическо или емоционално, сексуално, финансово или пренебрежително отношение. Злоупотребата с възрастни е единично или повтарящо се действие или липса на необходимото действие, което се случва в каквито и да е било взаимоотношения, където е имало очакване за упование и която води до нараняване, до беда и нещастие с възрастния. Дефинирано е, че тя обхваща освен взаимоотношенията в семейството и онези взаимоотношения, които се случват и в местата за грижи на възрастните (в това число и здравни), независимо дали тези грижи са формални или неформални. Тя – злоупотребата с възрастни, може да се случва в институциите, на работните места, на улицата и т.н., тоест –на всяко място, в което може да има злоупотреба - поради беззащитността или доверчивостта на възрастните.
Статистиката показва, че 4% от възрастните, живеещи в собствени жилища, и 30% - пребиваващи в институции, са жертви на злоупотреба. Злоупотребата с възрастни е нарушение на член 25 от Хартата на основните права на ЕС, който признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културен живот на Общността. 47 % от гражданите на ЕС считат лошото отношение, пренебрегването и дори насилието над зависими възрастни хора за сериозен проблем в своите държави.
Очаква се злоупотребата с възрастни да нараства, доколкото населението на ЕС застарява и все повече и повече хора ще зависят от професионални грижи или от тези - на близките си, и бъдат уязвими от пренебрежение или малтретиране.
НФВХ отправя призив към всички политически формации от 15 юни до 15 юли 2009 да споделят на специално открития й адрес [email protected]
подкрепа за отговорността към възрастните в кратък апел от 1500 знака и да участват на откриването на кампанията по случай Световния ден срещу злоупотребата с възрастни от 15 юни до 17 юни в КНСБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във