Банкеръ Daily

Новини

Днес е Световният ден на статистиката

На 20 октомври (сряда) за първи път ще бъде отпразнуван Световният ден на статистиката. Това събитие подчертава значението на официалната статистика в нашето общество. На ниво Европейски съюз в продължение на повече от 50 г. са били полагани усилия от националните статистически служби на държавите членки, заедно с Евростат, за производството на надеждни и съпоставими данни. Днес Европейската статистика се използва по много различни начини от все по-голям брой хора.
За да отбележи този ден Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, и 27-те национални статистически служби на държавите членки, които заедно образуват Европейската статистическа система (ЕСС) публикуват това общо съобщение за медиите, представящо ролята на официалната Европейска статистика.
Европейската статистика притежава две основни характеристики, които я правят незаменима - предоставя средни стойности за целия Евросъюз и също така дава съпоставими данни за всяка държава членка, което помага да се видят сходствата и различията в рамките на Евросъюза в широк спектър от области – публични финанси, цени, външна търговия, пазар на труда, здравеопазване, образование...
Като забавен пример европейската статистика може да помогне при описанието на средностатистическите европейски граждани. Ако е жена, тя ще бъде на 42 г. и може да се очаква да живее още 41 г., била е на около 28 г., когато е родила първото си дете и има по-малко от две деца, работи в обществените или социалните услуги около 33 часа седмично и е завършила най-малко средно образование.
Ако е мъж, той е на 39 г. и е с очаквана продължителност на живота от още 39 г., работи в сферата на пазарните услуги за около 40 часа седмично и е завършил най-малко средно образование. Разбира се, тези числа представят само критерий, според който гражданите на Евросъюза могат да се сравняват със своите съседи.
Потребителите - от Европейската комисия и правителствата, до студенти и предприятия...
Днес европейската статистика играе ключова роля при вземането на решения в областта на държавната политика, в подкрепа на решенията за управление предприятията и в даването на възможност на гражданите да преценяват напредъка и да се сравняват със съседите си.
Например Европейската регионална статистика насочва Европейската комисия при разпределянето на регионалното финансиране, а в икономическата област хармонизираните статистически данни за цените имат ключова роля за паричната политика на централните банки. Бизнесмените използват статистическите данни за външната търговия, за да проучат нови възможности в рамките на вътрешния пазар, а европейските граждани могат да сравнят нивата на данъчно облагане или на безработицата в тяхната страна с тези в други държави членки. През 2011 г. във всички държави членки ще започне ново преброяване на населението и резултатите от това преброяване ще бъдат от решаващо значение, например, на национално ниво при вземането на решения относно местоположението на обществената инфраструктура (училища, болници, доставки на енергия, транспорт…) както и на европейско ниво при определяне на тежестта при гласуването в Европейския съвет.
България също ще се включи в честването на Световния ден на статистиката. Националният статистически институт ще отбележи празника с:
изложба НСИ – част от световното статистическо семейство - в библиотеката на НСИ (откриване на 20 октомври), пресконференция в Националния статистически институт и 28-те Териториални статистически бюра на 20 октомври с основни теми: предстоящи задачи пред НСИ, какво трябва да знаем за труда на статистика, НСИ и неговото място в европейското и световно статистическо семейство. Ще бъдат представени и резултати от пробното Преброяване 2010 година.
В Интернет сайта на НСИ, раздел Международно сътрудничество, ще бъде създадена рубрика Другите за нас, в която ще се публикуват поздравителни адреси от партньори, ЕВРОСТАТ, международни организации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във