Банкеръ Daily

Новини

Днес акционерите на Видахим ще обсъждат промени в мениджмънта

Днес компанията за производство на различен тип гуми Видахим АД - Видин свиква извънредно общо събрание на акционерите си.
Единствената точка в дневния ред е обсъждане на промени в състава на съвета на директорите в съответствие с направените предложения.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 25 март на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 27 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във