Банкеръ Daily

Новини

ДКЕВР РАЗПОРЕДИ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА ДА РАБОТЯТ ПРЕЗ ПРАЗНИЦИТЕ

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) изиска от електроразпределителните дружества, собственост на ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН до средата на месеца да представят графици с дежурствата на аварийните групи по коледните и новогодишни празници. Това съобщиха от ДКЕВР.
Регулаторът настоява за осигуряването на допълнителни екипи, за да бъдат ограничени възможните повреди и прекъсвания на електроснабдяването по време на празниците, когато се очаква повишено потребление на електрическа енергия.
Комисията е изискала и информация от електроразпределителното дружество, собственост на немската компания Е.ОН заради продължилата вече седмица авария във великотърновска област в резултат, на която няколко селища в региона останаха без електричество. За да бъдат установени причините, експертите на комисията ще направят анализ на действията на дружеството и при необходимост ще бъде свикана спешна проверка.
Междувременно ДКЕВР приключи плановата проверка в ЕВН за спазването на условията на издадените лицензии. Целта на проверката бе още да се установи каква е подготовката на съоръженията за есенно-зимния период, организацията и сроковете за отстраняване на повредите и авариите по мрежата, дейността на специализираните звена за работа с потребителите, показатели за качество на напрежението и др. Експертите констатираха, че дружествата, собственост на австрийската компания ЕВН, изпълняват организационните и технически дейности, заложени в техните планове.
Регулаторът направи серия от задължителни предписания, които дружеството трябва да изпълни в съответния срок. До 31 март „ЕВН България Електроразпределение” трябва да представи годишен доклад за изпълнение на програмите по бизнес плана през предходната година и за поддържане на безопасността и сигурността на мрежата. В същият срок комисията изисква дружеството да представи описание на нови, изкупени и изведени от експлоатация елементи от мрежата.
Друго предписание на комисията е до началото на 2008 г. разпределителното дружество да представи план-график със сроковете за изнасяне на електромерни табла на границата на собственост и подмяна на електромерите.
ДКЕВР задължи снабдителното дружество до средата на януари да осигури книжки с Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия в клиентските си центрове и да извърши вътрешна проверка по всички центрове и да предостави резултатите в комисията.
Констативният протокол от направената планова проверка е връчен на ЕВН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във