Банкеръ Daily

Новини

ДКЕВР ПРИЕ МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ФИРМИ

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) прие максимално допустими нива за цените на допълнителните услуги, свързани с пряката лицензионна дейност на електроразпределителните дружества, съобщиха от ДКЕВР. След многобройни сигнали на потребители, ДКЕВР изиска от всички електроразпределителни дружества и крайни снабдители ценоразпис и калкулация на разходите за услуги, които те предоставят. Експертите на регулатора сравниха и подробно анализираха получената информация. Извършеният преглед показа, че регулираните дружества прилагат различни подходи при определяне цените на отделните услуги. Беше установено, че за едни и същи дейности, клиентите на всяка от трите компании заплащат различни цени, което е предпоставка за неравнопоставеност на потребителите в отделните региони на страната.
С цел уеднаквяване на принципите при формирането на цените и защита на потребителите, ДКЕВР утвърди пределни цени на услугите за всички дружества. При тяхното определяне са отчетени разходите за поддръжка на енергийните съоражения, за материали, за труд и времето за извършване на съответната услуга.
С приетото решение клиентите на електроразпределителните компании ще заплащат най-много 19 лв. за повторно включване на тока, а експресното му възстановяване ще струва до 38 лв. На същата цена ще е и измерване качеството на електрическата енергия. До 30 лв. ще трябва да платят потребителите за проверка или монтиране на контролен електромер по тяхно желание.
ДКЕВР реши дейностите по пререгистрация, откриване и смяна на партида да се извършват безплатно на територията на цялата страна

Facebook logo
Бъдете с нас и във