Банкеръ Daily

Новини

ДКЕВР ПОВИШИ ЦЕНАТА НА ГАЗТА С 9,21%

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) утвърди пределна цена на природния газ за последното тримесечие на 2007 година. С приетото днес решение цената се променя от 319.52 за 1000 куб.м без ДДС на 348.96 без ДДС, което се равнява на корекция от 9.21%. В заявлението си за промяна на цените Булгаргаз ЕАД предложи увеличение с 10.78%.
Комисията разгледа разчетите на газовото дружество, в които се посочва, че основни фактори за промяната на цената са значителното покачване на котировките на алтернативните горива на международните пазари и очакваното потребление на природен газ в страната. За последните три месеца това изменение е както следва - мазутът със съдържание на сяра 1% се повишава с 13.92%, със съдържание на сяра 3.5% - с 12.53% и газьола със съдържание на сяра 0.2% се повишава със 7.48%. По своя преценка газовите дружества ще могат да продават природния газ на цени по-ниски от пределните, утвърдени днес от ДКЕВР. Работна група експерти на комисията извършва икономически анализи за влиянието на новите цени на синьото гориво върху дейността на топлофикационните дружества, ползващи природен газ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във