Банкеръ Daily

Новини

ДЖЕРМАН-СОФИЯ ВПИСА НОВ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

С решение на Софийски градски съд са вписани промени в управителните органи на Джерман-София АД - София. Заличени са членовете на Управителния и Надзорния съвет. Вписан е нов съвета на директорите в състав: Любомир Георгиев Мирчев - председател и изпълнителен директор, Таньо Димитров Танев - заместник председател и изпълнителен директор, и Георги Петков Георгиев. Дружеството ще се представлява от изпълнителните директори Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев, заедно или поотделно. Вписани са и промени в устава на дружеството, включително преместване на седалището и адреса на управление в Дупница, ул. Аракчийски мост №3.
Мел Инвест-Холдинг АД държи мажоритарния дял от 53% в капитала на дружеството, чийто предмет на дейност е даване под наем на собствени недвижими имоти.
Финансовият резултат на компанията в края на юни тази година е нетна загуба в размер на 252 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във