Банкеръ Daily

Новини

ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА

Дженерали Животозастраховане АД, София увеличава капитала от 6 млн. лв. на 6.4 млн. лв. чрез издаването на нови 400 хил. поименни безналични акции с номинал 1 лв. всяка една. Всеки акционер има право да запише част от новите акции , съответстваща на дела му в капитала преди увеличението, като заяви това писмено пред дружеството, в срок до 1 месец от обнародването на поканата в Държавен вестник.
Едноличен собственик в дружеството за животозастраховане е Дженерали България холдинг АД, София, което пък е част от австрийският застрахователен гигант Дженерали Холдинг Виена АГ, който контролира 86% от капитала, а УниКредит Булбанк АД владее останалите 13 на сто.
Оперативното управление на Дженерали Животозастраховане се осъществява от управителен съвет в състав Челестина Недялкова Сербезова, Даниела Микова Конова и Пламен Тинков Хинков.
Съгласно публикувана в Държавен вестник покана, Дженерали България Холдинг АД, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17 октомври 2007 г., което трябва да гласува промени в състава на надзорния съвет на дружеството. При липса на кворум то ще се проведе на 1 ноември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.
Справката в ДАКСИ показва, че към момента в надзорния съвет на холдинга влизат Франческо Бозатра, Валтер Щайдл, Вернер Мьортел и Лучано Чирина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във