Банкеръ Daily

Новини

Дискутират на кръгла маса изграждане на ефективен капацитет за джендър мейнстрийминг

Кръгла маса, посветена на изпълнението на дейности по Проект „Изграждане на ефективен капацитет за прилагане на джендър мейнстрийминг подхода” ще се проведе утре – 21 октомври в зала 2 на Министерството на труда и социалната политика, от 16.00 часа, съобщиха от министерството. Проектът е финансиран по Програмата за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейската общност.
Основната мисия на Програма ПРОГРЕС е оказване на финансова подкрепа за постигане целите на Европейския съюз в сферата на заетостта и социалните въпроси, заложени в Социалната програма. Целта е по този начин да се допринесе за постигането на целите на Лисабонската стратегия в пет ключови направления, едно от които е равнопоставеността на жените и мъжете.
На кръглата маса ще се обсъдят основни характеристики на равнопоставеността на половете в България. Дискусията ще цели да обобщи постиженията от изпълнението на Проекта и да прецени възможността за постигане на обществена среда за подпомагане на институциите и заинтересованите лица при прилагане на джендър мейнстрийминг подхода при реализиране на националните, регионални и местни политики и програми с цел по-добро управление.
По време на кръглата маса ще бъдат разпространени печатните издания на Проекта.
Примерните теми за дискусията са: Равнопоставеност на жените и мъжете в заетостта и пазара на труда; Равни възможности в осигуряването на доходи и сигурност; Осигуряване на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот; Гъвкавост и сигурност на пазара на труда; Преодоляване на дисбаланса в заетостта по икономически дейности и професии; Равнопоставеност във вземането и изпълнението на решения. Овластяване на жените; Равнопоставеност в образованието и науката; Равнопоставеност в здравеопазването; Жени, мъже и насилие; Джендър мейнстрийминг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във