Банкеръ Daily

Новини

ДИСКУСИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ В СУ

Днес от 10 часа в сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика ще се състои дискусия „В подкрепа на отговорното родителство”.
В нея ще участва и зам.-министърът на труда и социалната политика Иванка Христова. Дискусията е организирана от Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Представители на академичните среди и на неправителствените организации ще обсъдят въпроси, свързани с ролята на държавата и семейството в отглеждането и възпитанието на децата, държавната политика в подкрепа на отговорното родителство, програмите на МТСП в подкрепа на майчинството и на деца и семейства в риск чрез закрила в семейна среда и социални услуги в общността, както и задържане на децата в училище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във