Банкеръ Daily

Новини

Дирекция в МВР става бенефициент по ОП „Техническа помощ”

Министерският съвет определи дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности ” в МВР за бенефициент по Оперативна програма „Техническа помощ” .
С оглед на възложените й функции, дирекцията ще получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата, разработена като хоризонтална програма за финансиране на дейности за укрепване капацитета на структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕС на национално ниво. С приемането на решението се постига пълно съответствие с действащото законодателство в областта на Кохезионния и структурните фондове на ЕС, както и успешно реализиране на нови проекти, финансирани по оперативната програма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във