Банкеръ Daily

Новини

Дянков: Залагаме растеж от 1.2 на сто в Бюджет 2013

Растежът, заложен в бюджета за следващата година, е 1.2 на сто. За тази година той беше 1 процент. Дефицитът за следващата година е около 1.1 млрд. лева, колкото тази година. В процентно отношение е по-малък, защото ще има растеж. 122 млн. лева. Това заяви министърът на финансите Симеон Дянков, след днешното правителствено заседание, на което бе приет Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 година.


Посланието на финансовата макрорамка към обществото е насочено към три основни акцента-nbsp;продължаване на политиката на фискална консолидация, което ще осигури запазването на макроикономическата и финансовата стабилност на страната; приоритизиране на разходите към сектори, които насърчават икономическия растеж; борба с бедността и защита на най-уязвимите слоеве от населението.


За 2013 г. е планирана бюджетна позиция по КФП в размер на 1 100 млн. лв. или дефицит от 1.3% от прогнозния БВП. Заложената фискална цел за 2013 г. се предвижда да бъде постигната при размер на разходите по КФП от 31 689.6 млн. лв. (38.9% от БВП), които бележат увеличение с 1 845.3 млн. лв. в сравнение с програмата за 2012 г. В разходите е включена и вноската в общия бюджет на ЕС, която е в размер 908.2 млн. лв. или бележи увеличение с 12.5 млн. лв. при запазен относителен дял от 1.1% от БВП. През 2013 г. се предвижда размерът на приходите по КФП да бъде 30 589.6 млн. лв. (37.5% от БВП) при номинален растеж от 1 837.6 млн. лв. спрямо програмата за 2012 година. Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2013 г. да не надвишава 14.6 млрд. лв. или 17.8% от БВП.


Основните параметри на Бюджет 2013 създават необходимите предпоставки за по-бързото възстановяване на икономиката чрез осигуряване на устойчива макроикономическа среда. С него се осигуряват необходимите средства за справяне с предизвикателствата в областта на образованието, културата и здравеопазването, на пенсионната система, намаляване на бедността, достъп до качествени публични услуги, на усвояването на европейските средства, инвестициите в инфраструктура и околна среда. Предвидено е увеличаване на единните разходни стандарти в средното образование с 5% от 2013 г. във връзка с реализиране на мерките в този сектор.


За постигането на целта относно осигуряване на по-добър стандарт на живот на най-уязвимите социални групи и намаляване на бедността от 1 януари 2013 г. е предвидено да се повиши минималната работна заплата от 290 лв. на 310 лв., а от 1 април 2013 г. ndash; размерът на пенсиите да се увеличи средно с 9.3 на сто.


Увеличение на социалната пенсия от 100 на 110 лева, повишаването на максималния размер на пенсиите от 700 на 770 лева и понеже максималната пенсия е свързана с максималния осигурителен доход, той също се увеличава от 2000 на 2200 лева, заяви Симеон Дянков.


С 10 % ще се облагат лихвите от депозитите на физическите лица от 2013 г., каза още още Дянков, коментирайки приетия от правителството пакет от данъчни закони.В България има единен данък върху физическите лица и търговските лица и той е 10 на сто. Това е най-ниският данък в ЕС. Необлагането на лихвите от депозитите е едно изключение и това е регресивно, защото по-големи банкови депозити имат по-богатите. Някой, който работи на минимална работна заплата плаща данък, а някой, който има голям капиталов доход и си го държи в банка в момента не плаща такъв доход, каза още министърът на финансите. Той поясни, че България е единствената страна от тази година, която няма данък върху лихвите от депозитите. Според него фискалният ефект от тази мярка ще бъде около 120 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във