Банкеръ Daily

Новини

ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ИЗГОТВИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО САПАРД

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” упълномощи изпълнителния директор на Фонда д-р Атанас Кънчев да предостави Плана за действие по САПАРД на Националния ръководител на програмата – зам. – министъра на финансите Димитър Ивановски. След заседанието Кънчев внесе Плана за действие при зам. – министър Ивановски, който има ангажимент да го предаде до края на месеца пред Европейската Комисия.
Планът за действие трябва да бъде реализиран до 31 август. Той е структуриран в три основни секции и е изготвен въз основа на всички констатации от писмото на Жан-Люк Демарти, директор на Генерална дирекция “Земеделие” в ЕК. Първата секция включва мерки за засилване на административния капацитет във Фонд „Земеделие”. Втората секция включва мерки, които ще бъдат предприети във връзка с оставащите за изплащане проекти, а третата – да бъдат прегледани всички изплатени проекти по програмата за последните две години.
Планът за действие може да се обновява при необходимост своевременно. Членовете на УС на ДФ „Земеделие” регулярно ще следят за изпълнението на документа, като на всеки две седмици те ще получават информация за изпълнението му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във