Банкеръ Daily

Новини

ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ ПРИДОБИ 1.989% ОТ АГРО ФИНАНС АДСИЦ

Договорен фонд ОББ Премиум Акции е придобил 321 хил. акции, представляващи 1.989% от капитала на Агро Финанс АДСИЦ - София, съобщиха от БФБ-София. Прякото участие на фонда в капитала след прехвърлянето вече е 6.18%, а прехвърлянето е отразено в Централен депозитар на 11 октомври 2007 година.
Фондът е оргавизиран и мениджиран от управляващото дружество ОББ Асет Мениджмънт ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във