Банкеръ Daily

Новини

Девет процедури за 43 млн. лв. ще бъдат отворени по Оперативна програма Административен капацитет през 2012 година

Девет процедури за 43 млн. лв. ще бъдат отворени по Оперативна програма Административен капацитет през 2012 година. Това съобщиха от Министерството на финансите. От юни до ноември тази година по ОПАК са сключени 9 договора за близо 31 млн. лв., одобрени са 41 проекта по 4 процедури на обща стойност 21 063 205 лв., по които предстои сключване на договори, а до средата на месец ноември 2011 г. ще приключи оценяването по всички отворени процедури. Очаква се до края на годината да бъдат сключени нови 19 договора на обща стойност над 17 млн. лв., с акцент върху проекти на органите на съдебната власт. По този начин сумата на договорените средства по ОПАК за втората половина на 2011 г. ще достигне над 69 млн. лева. Това стана ясно на Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма bdquo;Административен капацитет.


На заседанието бяха приети изменения в Индикативната годишна работна програма за 2011 година. Целта е възможно най-бързо и ефективно да се договорят и усвоят предвидените средства по програмата, като не бъде загубен нито лев. Бе решено още Министерството на финансите и Националното сдружение на общините да бъдат включени като Конкретни бенефициенти по програмата.


ОПАК може да се похвали с много амбициозен старт и това трябва да продължи, защото, както е заложено и в Стратегия bdquo;Европа 2020, реформата в държавната администрация и съдебната система не бива да спира. ОПАК е един от основните източници за финансиране на тази реформа и следователно вече трябва да се планира и следващият програмен период. Това заяви началникът на отдел bdquo;Румъния, България, Малта в Главна дирекция bdquo;Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия Филип Хат. Той приветства напредъка по ОПАК и изрази увереност, че благодарение на облекчените процедури за кандидатстване, по-кратките срокове за оценка на проектните предложения и ускорения темп на верифициране на разходите България ще може да усвои повече средства от Европейския съюз.


По време на форума бяха направени и презентации за проекти по ОПАК от заместник-министъра на транспорта Валери Борисов и от Лилия Улева - секретар на Съвета за административна реформа към Министерския съвет. По един от най-мащабните проекти по ОПАК, управляван от Министерството на транпспорта, се предвижда възможност за електронна идентификация на гражданите и бизнеса, опростено законодателство във връзка с електронното управление, комуникационна свързаност на всички администрации и създаването на връзка между основните електронни регистри в държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във