Банкеръ Daily

Новини

Девет обекта се ремонтират в Ст. Загора по проект на стойност 5 784 049.99 лева

Ремонтните дейности по проекта „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов” започнаха днес точно в 80 часа. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Общо 730 работници от Консорциум „Загорастрой” са ангажирани на деветте обекта, включени в проекта, който е най-големият като финансиране и най-мащабният в този мандат на местната власт. Стойността на подписания договор е за 5 784 049.99 лева. От тях 3 849 301.17 лева е стойността на строително-ремонтните дейности по проекта.
Обектите, в които от днес започват ремонти, са: Детска ясла № 5 “Първи юни”, Стара Загора; Детска ясла № 7 “Еделвайс”, Стара Загора; Седмична детска ясла № 13 “Росица”, Стара Загора; Санаториална детска градина № 16 “Горски кът”, село Старозагорски минерални бани; Целодневна детска градина № 17 “Знаме на мира”, Стара Загора; Целодневна детска градина № 23 “Кипарис”, Стара Загора; Обединено детско заведение № 26 “Лилия”, село Хрищени; VІ Основно училище “Свети Никола”, Стара Загора; Х Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, Стара Загора.
Предвижда се ремонт и обновяване на основните помещения; на административните части, топли връзки, фоайета и стълбища; на кабинети; на физкултурни салони; на перални, кухненски и сервизни помещения; Ремонт и почистване на ВиК инсталация; Ремонт на санитарни възли; Ремонт на електрически инсталации; Доставка и монтаж на детски съоръжения - катерушки, люлки, пързалки; Внедряване на мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация и подмяна на дограма; Подобряване достъпа на хора с увреждания до изброените по-горе образователни институции.
„Елгариоконсорциум” ДЗЗД, град Стара Загора, ще упражнява строителен надзор по реконструкцията и обновяването на учебни заведения на територията на Община Стара Загора по договор BG161PO001/1.1-01/2007/016 с ОПРР”.
С решение РД-25-2653/19.11.2009 г. на кмета на Община Стара Загора класираният на първо място участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и обновяване на учебни заведения на територията на Община Стара Загора по договор BG161PO001/1.1-01/2007/016 с ОПРР” е Консорциум „Загорастрой”, град Стара Загора. От 07 декември 2009 г. до 11 февруари 2010 г. се разглеждаха жалбите на „Енемона и партньори” ДЗЗД, гр. София и Консорциум „Строй Груп 2009”, гр. Ст.Загора срещу решението на кмета на общината.
Направена е организация по пребазирането на учебните заведения, обект на проекта и общината днес да издаде Акт № 2 за всички обекти. Оферираният от Консорциум „Загорастрой”, град Стара Загора, срок за изпълнение на строително-ремонтните дейности е един месец. До този момент са извършени две проверки от УО на ОПРР, докладите от които са с положителна оценка за работата на общината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във