Банкеръ Daily

Новини

Девет милиона лева икономии за клиентите на Овергаз Север в Триградието

От началото на годината клиентите на Овергаз Север в Горна Оряховица, Велико Търново и Лясковец спестиха повече от 9 млн. лева, защото замениха конвенционалните енергоизточници с екологичната и енергоефективна алтернатива – природния газ. Информацията е от пресцентъра на газовата компания. Битовите абонати на фирмата в Триградието, които се отказаха да ползват електричество за отопление и топла вода, платиха с 434 хил. лева по-малко.
Промишленият сектор във Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец икономиса съответно 2.6 млн. лева, 2.3 млн. лева и 303 хил. лева, преминавайки от мазут към синьо гориво. Училищата, детските градини и социалните заведения от обществено административния сектор спестиха общо 3.5 млн. лева, защото предпочетоха природния газ пред нафтата.
Девет процента е ръстът на абонатите на компанията във Велико Търново и Горна Оряховица през 2010 година. В Лясковец техният брой се увеличи с 6 на сто. Дължината на газоразпределителната мрежа в района е 173 километра, като тя осигурява достъп на 13 хил. потребители до предимствата на екологичното гориво.
Един от основните приоритети на Енергийната стратегия на България до 2020 г. е спестяването на енергия при крайното потребление в това число при домакинствата, транспорта, индустрията и услугите. Ако 30% от домакинствата в страната заменят използваната електрическа енергия за отопление с високо ефективни уреди на природен газ, това може да доведе до над един милиард лева спестени разходи за енергия на домакинствата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във